top of page
De Prognos
prognos.png
PROGNOS® Diagnose en Therapie
PROGNOS® RUIMTEVAART- TECHNOLOGIE
SPOORT OORZAKEN VAN KLACHTEN OP

 
PROGNOS streeft naar het integreren van alternatieve en reguliere geneeswijzen, het opsporen van oorzaken van klachten en het inzetten van effectieve therapie. Door middel van het meten met de Prognos kan ik precies vaststellen wat de verstoringen in het lichaam zijn en door welke oorzaken, deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief kunnen verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest.

Het Prognos systeem is gebaseerd op kennis van de reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen. Het is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromen in de meridianen en Westerse hightech computer technologie, wetenschappelijk onderbouwd en geoptimaliseerd door praktijk ervaring. De technologie was oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaartgeneeskunde. Ik meet de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan ik precies bepalen of de meridianen een energetische verstoring hebben, wat daarvan de oorzaak is en waarmee we dit kunnen verhelpen. Bovendien bepalen we welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat. Om de meting te kunnen uitvoeren, maak ik een meetkring tussen jou en het Prognos-systeem. Jij krijgt hiervoor een bandje om de pols en dan meet ik op 24 punten aan het begin en het einde van de meridianen op de handen en de voeten. Tijdens de meting krijg jij ook een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan ik de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen. Ter voorbereiding op deze meting vraag ik jou een vragenlijst in te vullen. Tijdens jouw bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een eerste diagnose te kunnen stellen. Na de meting gaan we de vragenlijst erbij leggen om de complete diagnose te kunnen vaststellen. Veel voorkomende oorzaken van verstoringen welke gemeten kunnen worden zijn: ​ Virussen en viroiden Bacteriën en bacteroiden Schimmels en sporen Parasieten Toxische stoffen Resten van doorgemaakte ziekten Overgeërfde verstoringen (miasmata) Erfelijke faktoren Geopathie Elektrosmog Tekorten vitamines Tekorten mineralen Tekorten vetzuren Storende littekens Mechanische blokkeringen (wervelkolom) Hormonen Neurotransmitters Katalysatoren Enzymen Gebit Matrix (ruimte tussen de cellen)  Emoties en psyche (niet te onderschatten) Basis behoeften  Immuunsysteem Autonome zenuwstelsel  Hersenkernen Chakras Allergieën en overgevoeligheden Causae abditae (onbekende oorzaken) Enkele voorbeelden die met Prognos te behandelen zijn: ADHD Allergie Colitis ulcerosa Constitutioneel eczeem Crohn Fibromyalgie Irritable bowel syndrome (spastisch colon) Chronisch vermoeidheidsyndroom Migraine Multiple sclerose Psoriasis Reumatoïde artritis

meet punten.png
bottom of page