Het Consult

Ter voorbereiding van uw eerste consult, zou het fijn zijn als u de onderstaande vragenlijst zou willen invullen en de behandelovereenkomst- privacy verklaring. U kunt deze beiden per email, 48 uur voor het consult, verzenden naar anjabocken@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Tijdens uw bezoek starten wij met een anamnese. De functies en oorzaken worden gemeten om de mogelijke oorzakelijkheden van uw klacht vast te kunnen stellen. Samen met uw hulpvraag komen wij tot een behandelplan.

Bij een meting met de Prognos wordt er gemeten op 24 begin- en eindpunten van de vingers en tenen. De voeten en handen dienen zorgvuldig gewassen te zijn waarbij deze ook vrij moeten zijn van  crèmes of lotions omdat dit de meting kan beïnvloeden.

Aan het einde van het consult kan er gericht advies worden uitgebracht, zo nodig met ondersteuning van supplementen of coaching naar een gewenste situatie.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel specialist te bezoeken.